Fel från början

Ett särdrag i brexitprocessen är att få verkar lära sig något av den och de misstag den resulterat i. Att ge den ett år till kommer antagligen inte att förändra det.

Inlägget Fel från början dök först upp på Fokus.

Nyga(M)malt – dock utan kaviar

Ny logga och ny politik? Det löser sig nog med loggan, även utan kaviar, men idéprogram möter ofta ödet att bli omstridda eller bortglömda. Andra kammaren noterar också att M-partisekreteraren medarbetarskara växer. V-ledaren blåser i Trump-eten och en tidigare V-sekreterare blev fårfarmare.

Inlägget Nyga(M)malt – dock utan kaviar dök först upp på Fokus.

Bländande leenden

»Det finns statsvetenskaplig forskning som visar att väljare föredrar politiker med ett attraktivt utseende. […] ett attraktivt utseende verkar locka högerväljare i större utsträckning än vänsterväljare. All anledning att vara snygg i håret och ha ett bländande leende, alltså«, skrev Pelling på tankemedjan Arena…

Inlägget Bländande leenden dök först upp på Fokus.

Varför inte välja Europa?

Jag blev vuxen medan det kalla kriget pågick. Som 19-åring kom jag till ett delat men delvis öppet Berlin 1952. Delningen var i kraft sex år senare när jag skrev en bok om staden och förmodades träffa ett val mellan väst och öst. Kritiska intellektuella, inte bara i Sverige, ansåg att man kunde ha en tredje ståndpunkt; vilket Herbert Tingsten ansåg vara en omöjlighet. Han hade kanske rätt.

Inlägget Varför inte välja Europa? dök först upp på Fokus.